لیست فایل ها - صفحه 2

دانلود پاورپوینت احتمال ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت احتمال ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جدول داده ها ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جدول داده ها ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 بکارگیری افکت ها و اشکال زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حل مساله، حدس و آزمایش ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت حل مساله، حدس و آزمایش ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آمار و احتمال فصل 7 ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت کامل فصل هفتم آمار و احتمال ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 55 بکارگیری افکت ها و اشکال زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی شامل فایل های: پاورپوینت حل مساله، حدس و آزمایش پاورپوینت انتخاب نمودار پاورپوینت نمودار دایره ای پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تفریق در جدول ارزش مکانی ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تفریق در جدول ارزش مکانی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 بکارگیری افکت ها و اشکال زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جمع در جدول ارزش مکانی ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جمع در جدول ارزش مکانی ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 بکارگیری افکت ها و اشکال زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مقایسه عددها ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مقایسه عددها ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 بکارگیری افکت ها و تصاویر زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جمع و تفریق فصل 6 ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت فصل ششم جمع و تفریق ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 33 بکارگیری افکت ها و تصاویر زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی شامل: دانلود پاورپوینت تفریق در جدول ارزش مکانی پایه سوم دبستان دانلود پاورپوینت جمع در جدول ارزش مکانی ریاضی پا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت واحد اندازه گیری سطح ریاضی پایه سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت واحد اندازه گیری سطح ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و د

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی