فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 1

پاورپوینت اعتیاد و خطرات آن تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت اعتیاد و خطرات آن تفکر و سبک زندگی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ویژگی های رشد در دوران بلوغ تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت ویژگی های رشد در دوران بلوغ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بلوغ چیست تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت بلوغ چیست تفکر و سبک زندگی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی تفکر و سبک زندگی هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آداب و مهارت های سفر کردن تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت آداب و مهارت های سفر کردن تفکر و سبک زندگی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهارت های تصمیم گیری تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت مهارت های تصمیم گیری تفکر و سبک زندگی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزش ها و معیارهای رفتاری تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت ارزش ها و معیارهای رفتاری تفکر و سبک زندگی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت چرا باید به همدیگر احترام بگذاریم تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت چرا باید به همدیگر احترام بگذاریم تفکر و سبک زندگی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت چگونه از افراد بزرگسال، پیر و ناتوان مراقبت کنیم تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت چگونه از افراد بزرگسال، پیر و ناتوان مراقبت کنیم تفکر و سبک زندگی هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی